Πελματογράφημα

Πελματογράφημα

Ο πελματογράφος είναι μία πλατφόρμα (επίπεδη επιφάνεια), περιέχει μεγάλο αριθμό από ηλεκτρονικούς αισθητήρες που καταγράφουν τις πιέσεις που ασκεί το πέλμα στην επιφάνεια αυτή. Καταγράφει τις πιέσεις και στις δυο φάσεις της εξέτασης: α) στην στάση, όταν ο εξεταζόμενος απλά πατά πάνω στην επιφάνεια αυτή και β) όταν βαδίζει πάνω της. Ο πελματογράφος συνδέεται με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα που αναλύει και απεικονίζει τρισδιάστατα: τις πιέσεις, τα σημεία των πιέσεων, τις γωνίες που ασκούνται και την κατανομή τους στην επιφάνεια του πέλματος.
Το αποτέλεσμα είναι μια τρισδιάστατη απεικόνιση που οδηγεί στη κατασκευή του πέλματος.
Το πέλμα αυτό είναι κατασκευασμένο από υλικά που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, είναι αυστηρά εξατομικευμένο δηλαδή είναι κατασκευασμένο μόνο για αυτόν που έκανε την εξέταση και ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες.
Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση που απευθύνεται σε όλους μας.
Τι σημαίνει αυτό.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων έχει α) κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες όπως σκολιώσεις ανισοσκελίες, προβλήματα στη μέση ή και τον αυχένα, πλατυποδίες, βλαισοποδίες, β) κάνει εργασίες που επιβαρύνουν ασύμμετρα το σώμα (δουλειές γραφείου, ορθοστασία, μεταφορές βαρών), γ) κάνει γυμναστική ή αθλήματα που απαιτούν τρέξιμο ή άρση βαρών, δ) έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό με μόνιμα αλλά και με αναστρέψιμα κινητικά προβλήματα. Όλα τα παραπάνω καταλήγουν στο να καταπονείται μέγιστα το πέλμα και αυτό οδηγεί σε πόνους και μεταφορά δυνάμεων σε μέρη του σώματος που δε θα έπρεπε.
Το ειδικό πέλμα θα εξομαλύνει τα παραπάνω και θα ανακουφίσει από τον πόνο θα διορθώσει την κατανομή των φορτίων θα διευκολύνει την ανάρρωση από τις κακώσεις που έχουν ήδη προκληθεί.
Τέλος το εξατομικευμένο πέλμα μπορεί να συμβάλει στη σωστή ανάπτυξη στα παιδιά με ιδιαιτερότητες στα κάτω άκρα όπως πλατυποδία, βλαισοποδία.
Το Πελματογράφημα πραγματοποιείται στο φυσικοθεραπευτήριο κατόπιν ραντεβού από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργάτη με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας.