Θεραπείες

θεραπείες

Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας αναφέρεται στην φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση κακώσεων, παθήσεων και δυσλειτουργιών, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία του ερειστικού, μυϊκού, νευρικού, αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος.

Επίσης, αφορά στην εφαρμογή κατάλληλων επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων.

Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονα μέσα θεραπείας που στοχεύουν στην ανακούφιση και στην αποκατάσταση των ασθενών.

Αναλυτικά:

 • Υπέρηχος
 • L.A.S.E.R.
 • Διαθερμίες
 • Biofeedback
 • Υπέρυθρες
 • Παραφινόλουτρο
 • Δινόλουτρο
 • Ηλεκτροθεραπεία
 • Ιοντοφόρεση
 • Κρυοθεραπεία
 • T.E.N.S.
 • Tecar

Υπέρηχος: Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας μη ακουστά από το ανθρώπινο αυτί. Τα αποτελέσματα των υπερήχων είναι: α) θερμικά, δηλαδή θερμαίνουν εκλεκτικά και σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές που επιλέγουμε για θεραπεία, β)μηχανικά, συμβάλλουν στον μηχανισμό επούλωσης των ιστών επιδρόντας στην κυτταρική λειτουργία και τέλος με το μικρομασάζ συντελούν στην μείωση του οιδήματος της πάσχουσας περιοχής.

L.A.S.E.R.: Οι συσκευές αυτές προκαλούν υπεραιμία. Η αύξηση της αιματικής ροής οδηγεί στην γρηγορότερη απομάκρυνση των κατεστραμμένων ιστών και των μεταβολιτών από την περιοχή που πάσχει. Το οξυγόνο φτάνει γρηγορότερα στην περιοχή της βλάβης και επιταχύνεται η επούλωση της.

Διαθερμίες: Συσκευές που αυξάνουν την θερμοκρασία στην περιοχή που εφαρμόζονται και οδηγούν σε υπεραιμία. Η υπεραιμία προκαλεί αγγειοδιαστολή με αποτέλεσμα την καλύτερη οξυγόνωση της περιοχής στη μείωση του πόνου, στη μείωση της σκληρότητας την ιστών και των δύσκαμπτων αρθρώσεων.

Biofeedback: Οι συσκευές EMG BFB καταγράφουν την δράση των μυών και δίνουν οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα στον ασθενή ώστε να ελέγξει την μυϊκή του προσπάθεια, είτε χαλαρώνοντας τους μύες είτε ενεργοποιώντας τους.

Υπέρυθρες: Συσκευές που εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία διεισδύουν και θερμαίνουν διαμέσου του δέρματος.

Παραφινόλουτρο: Το παραφινόλουτρο είναι ένα δοχείο που περιέχει παραφίνη σε θερμοκρασία 51,6-52,7 ᵒC. Είναι ένας τρόπος μετάδοσης θερμότητας.

Δινόλουτρο: Το δινόλουτρο αξιοποιεί τη μαλακτική δράση της δίνης του νερού σε συνδυασμό με την θερμότητα του. Αυξάνει την λεμφική και την αιματική κυκλοφορία και συμβάλλει στην απορρόφηση οιδημάτων και αιματωμάτων.

Ηλεκτροθεραπεία: Η διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τους ιστούς του οργανισμού προκαλεί θερμικά, φυσικοχημικά και νευροφυσιολογικά φαινόμενα.

Ιοντοφόρεση: Είναι η μεταφορά φαρμακευτικού παρασκευάσματος διαμέσου του δέρματος με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.

Κρυοθεραπεία: Η εφαρμογή πάγου οδηγεί στην ελάττωση της θερμοκρασίας των ιστών της περιοχής, σε αγγειοσυστολή και τελικά σε ελάττωση του πόνου και του μυϊκού σπασμού.

T.E.N.S.: «Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation» που σημαίνει «Διαδερμικός Ηλεκτρικός Νευρικός Ερεθισμός». Ο T.E.N.S. είναι η πιο σύγχρονη μορφή αναλγητικών ηλεκτρικών ρευμάτων.

Tecar: Η συσκευή αυτή είναι μια γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων. Μέσω της δημιουργίας ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μετατοπίζει τους ηλεκτρολύτες που βρίσκονται στους ιστούς και αυξάνει τον κυτταρικό μεταβολισμό προκαλώντας ενδογενή θερμότητα. Η αύξηση της αιματικής ροής φέρνει περισσότερο οξυγόνο στην περιοχή της εφαρμογής με αποτέλεσμα τη μείωση του πόνου. Η συσκευή επιδρά σε όλους τους ιστούς της υπό θεραπεία περιοχής: τον οστίτη ιστό, τους μύες, τους τένοντες, τους συνδέσμους, την περιτονία, τα αγγεία (αιμοφόρα και λεμφικά).
Τι σημαίνει αυτό θεραπευτικά: ότι αξιοποιούμε την τοπική διέγερση των ιστών (αυξάνεται η τριχοειδική κυκλοφορία) και επομένως επαυξάνουμε και επιταχύνουμε την επουλωτική διεργασία στην πάσχουσα περιοχή, ενώ έχουμε αισθητή μείωση του πόνου γιατί παράγονται ενδορφίνες. Η εργασία του φυσικοθεραπευτή συνδυάζεται με την προαναφερθείσα διεργασία. Ο συνδυασμός τους έχει ευεργετική επίδραση στα εξής:

 • Σε αύξηση της τροχιάς της κίνησης σε μια δύσκαμπτη άρθρωση μετά από κατάγματα.
 • Στη θεραπεία της τενοντίτιδας στον αγκώνα (tennis elbow, golfer’s elbow),στον αχίλλειο τένοντα, στον υπερακάνθιο, στην πελματιαία απονεύρωση.
 • Επιπλέον, δρα θεραπευτικά σε όλα τα διαστρέμματα και τις θλάσεις που ταλαιπωρούν ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές και συμβάλλει στην γρηγορότερη επαναφορά στις αθλητικές δραστηριότητες.
 • Προσφέρει σημαντική θεραπευτική δράση στην οστεοαρθρίτιδα, στα αυχενικά σύνδρομα, τις ισχιαλγίες και τις οσφυαλγίες σε οξείς και χρόνιους πόνους.
 • Επιπρόσθετα, μπορεί να δράσει ευεργετικά σε προβλήματα αισθητικής φύσης όπως της κυτταρίτιδας και τις ραγάδες.