Νευρολογικές Παθήσεις

Νευρολογικές Παθήσεις

  • Πάρεση προσωπικού νεύρου (bell’s palsy)
  • Ημιπληγίες
  • Παραπληγίες
  • Τετραπληγίες
  • Πολυνευροπάθειες
  • Πολυριζίτιδα, (σύνδρομο Landry-Gillain-Barre)
  • Παρέσεις νεύρων
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας (πολλαπλή σκλήρυνση)

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) είναι μια φλεγμονώδης, εκφυλιστική νευρολογική νόσος που διαγιγνώσκεται συχνότερα μεταξύ των ηλικιών 20-40 ετών. Η φυσικοθεραπεία παρέχει μια σειρά από οφέλη για τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, από τη βελτίωση της σωματικής υγείας έως την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας περιλαμβάνει μια σειρά υποτροπών και η πρόγνωση είναι απρόβλεπτη. Τα προβλήματα με την ισορροπία, την κόπωση και την σπαστικότητα είναι αυτά που ταλαιπωρούν τους πάσχοντες.

Οι φυσιοθεραπευτές μπορούν να συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της ΣΚΠ μέσω της συνεργασίας με τον ασθενή για τη βελτίωση και διατήρηση των λειτουργικών ικανοτήτων και τη διαχείριση των μακροχρόνιων συμπτωμάτων. Η φυσιοθεραπευτική παρέμβαση και οι συμβουλές νωρίς μετά τη διάγνωση μπορούν να μειώσουν τον αντίκτυπο της νόσου στην υγεία και η φυσικοθεραπεία πρέπει να είναι ενταγμένη σε διεπιστημονική ομάδα όπου μπορεί να παρέχεται τακτική αξιολόγηση, ενέργεια που μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα δραστηριότητας και συμμετοχής των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας.